fbpx

Delta water

Belediye atıksularının manyetik aktif çamur cihazı ile arıtımı

Aktif çamur prosesi atıksuiçin biyolojik arıtma yöntemlerinden biridir. Konvansiyonel aktif çamur çamur genleşme, az biyokütle ve gevşek flocs yapısı gibi dezavantajları, çeşitli ortaya koymaktadır. Bu nedenle, geleneksel aktif çamur geliştirilmelidir. Geleneksel aktif çamur ile karşılaştırıldığında, manyetik ayırma teknolojisi dezavantajları aşmak ve geleneksel aktif çamur performansını artırmak olabilir. Bu yazıda, bir manyetik aktif çamur cihazı belediye atık su 124 gün boyunca bir pilot ölçekli çalışma yapmak için inşa edilmiştir. Konvansiyonel aktif çamur ve manyetik aktive çamurun organik maddeler ve azotun giderilmesindeki etkileri karşılaştırıldı. Buna ek olarak, manyetik aktive çamurun sedimantasyon performansı ve biyokütle konsantrasyonunun varyasyonları da araştırılmıştır. Ölçüm silindiri deneyi, çamur hızının 2 dk yerleşmeden sonra 90’dan 56’ya (SV2)manyetik toz (Fe3O4)dozunun 0’dan 120 g/L’ye düşürüldüğünü göstermiştir. Havalandırma tankına manyetik toz eklendiğinde, karışık likör uçucu askıda katıların (MLVSS) konsantrasyonları kademeli olarak artmış ve maksimum 7,35 g/L değerine ulaşmıştır. Manyetik aktif çamur işlemi sırasında biyokütle sızıntısı gözlenmedi, bu da manyetik tozun yüksek konsantrasyonda aktif çamur uyabileceğini gösteriyordu. Ayrıca, manyetik toz aktif çamur büyüme üzerinde hiçbir olumsuz etkisi vardı. Her iki süreç de kimyasal oksijen talebinin (COD) (ortalamanın üzerinde: 75,13 çıkarılması) ve biyokimyasal oksijen talebinin beş gün (ortalamanın üzerinde: 92,79 çıkarılması) giderilmesinde önemli bir fark yaratmadı. Konvansiyonel aktif çamur prosesinin aksine, manyetik aktif çamur prosesi amonyum azotu (NH4-N) (88.68 ± 7.98 kaldırma) kaldırmada daha yüksek kaldırma verimliliğine sahipti. Her iki prosesin ortalama toplam azot (TN) kaldırma verimi sırasıyla 37,56 ± 14,35 ve 42,35 ± 22,65 idi. Düşük COD/TN denitrifikasyon verimliliğini etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Konvansiyonel aktif çamur, Manyetik toz (Fe3O4), Manyetik aktif çamur, Belediye atıksu

Alıntıyı indirin

https://doi.org/10.1080/19443994.2013.848416

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You can`t add more product in compare